doğal taş | natural stone

 

 

Sokak/rekreasyonel alan lambası, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafıdan düzenlenen “Taşı Yaratan Tasarımlar”, 2013  yarışması için hazırlanmıştır. Taşların form ve dizilimi mevcut mimari yapıya adapte olacak biçimde, lineer, spiral veya seperasyonlu olarak biçimlendirilebilir. Üründe kullanılan taşların, üreticilerin kendi bölgelerine ait taşaları kullanarak üretim yapmaları ve yörelerinde kullanmaları önerilmiştir.

Street/Recreational lamp design for Natural Stone Design Competition, 2013, organized by Istanbul Mineral Exporters’ Association. Stone plates can be placed depends on the architectural design of the area and formed in different shapes as spiral, linear or separated from each other. It is suggested to choose natural stone plates from their regions and use in the area near which they are provided.

[fb_count]
About the Author —  atdmtasarim
Comments are closed.